This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

KOLOKIUM DAERAH

cuba ... try test

3.10.12

GERAK GEMPUR 2 STPM BAHARU (C)

Globalisasi akan membawa lebih banyak manfaat kepada pembangunan sesebuah negara berbanding kesan sebaliknya. Bincangkan


GERAK GEMPUR 2 STPM BAHARU (A)


GERAK GEMPUR 2 STPM BAHARU (B)

Bahagian B:

1. Berikan empat peranan sesebuah kerajaan
a) menentukan arah tadbir urus negara demi keamanan, kesejahteraan warganegara
b) menyediakan kemudahan ekonomi
c) menyediakan pelbagai perkhidmatan
d) memastikan keamanan dan ketenteraman
e) Perlindungan alam sekitar
f) penyediaan kemudahan asas
g) memastikan kestabilan ekonomi

2. Berikan tiga kelayakan yang membolehkan seseorang mendaftar sebagai pemilih dalam pilihan raya
a) warganegara Malaysia
b) berumur tidak kurang drp 21 tahun pd tarikh kelayakan
c) seorg penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya di Malaysia
d) tidak hilang kelayakan

3. Setiap warganegara Malaysia boleh kehilangan taraf kewarganegaraan disebabkan oleh dua keadaan spt yg diperuntukan oleh Perlembagaan. Nyatakan dua cara tersebut.
a) Penolakan
seseorg warganegara yg berumur 21 tahun atau lebih dan sempurna akal dan juga adalah warganegara bagi suatu negeri lain atau yg hendak menjadi warganegara negeri lain menolak warganegara Malaysia

b) Pelucutan
seseorg tlh menjadi warganegara asing / menderhaka terhadap kerajaan semasa peperangan / membuktikan dia tidak setia kpd negara sama ada melalui percakapan atau tindakan yg boleh mencemar keselamatan dan kedaulatan negara

4. Berikan 4 tugas Majlis Raja-Raja
a) memlilih YDPA dan Timbalan YDPA
b) setuju / tidak supaya apa-apa perbuatan, amalan @ upacara agama meliputi persekutuan
c) membuat atau memberi nasihat mengenai pelantikan yg perlukan persetujuan MRR
d) melantik angota Mahkamah Khas (Perkara 182)
e) meringankan / mengampunkan kesalahan (Perkara 42)
f) menimbangkan soal-soal mengenai dasar negara

2.10.12

GERAK GEMPUR 1 STPM BAHARU (C)

1. Integrasi Nasional sangat penting di negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum seperti Malaysia. Jelaskan halangan-halangan yang melambatkan proses berkenaan.

GERAK GEMPUR 1 STPM BAHARU (B)

Bahagian B (15 markah)

1. Berikan empat ciri asas sebuah negara yang berdaulat?
a) mempunyai penduduk yang tetap
b) mempunyai sempadan yang jelas
c) ditadbir atau diperintah oleh sebuah kerajaan yang berdaulat
d) mempunyai hubungan dengan negara luar

2. Perkara 159 dan 161E, Perlembagaan Malaysia menyatakan Perlembagaan boleh dipinda. Nyatakan empat cara pindaan Perlembagaan.
a) mendapat pungutan suara majoriti biasa Majlis Parlimen
b) mendapat suara dua pertiga Majlis Parlimen
c) mendapat suara dua pertiga Majlis Parlimen dan mendapat keizinan daripada Majlis Raja-raja
d) Perkara yg menyentuh Sabah dan Sarawak memerlukan pungutan suara dua pertiga Majlis Parlimen dan persetujuan Yang di-Pertua Negeri

3. Nyatakan tiga tugas Penyimpan Mohor Besar Raja-raja.
a) merupakan setiausaha MRR
b) mengesahkan semua keputusan MRR
c) mengumumkan keputusan MRR, tarikh berpuasa dan tarikh hari raya

4. Berikan empat syarat untuk layak menjadi ahli Dewan Negara.
a) warganegara Malaysia
b) umur tidak kurang dari 30 tahun
c) waras fikiran
d) bukan seorang muflis
e) tidak mempunyai rekod jenayah

GERAK GEMPUR 1 STPM BAHARU (A)

Latihan 1 : Bahagian A

GERAK GEMPUR 2 STPM


Soalan 2.   
Hampir 70 % bentuk muka bumi Malaysia diliputi kawasan hutan yang menyumbangkan  pelbagai kepentingan kepada manusia sejagat.  Namun penerokaannya secara berleluasa  akan menimbulkan pelbagai kesan negatif.  Bincangkan

1.10.12

GERAK GEMPUR 1 STPM

SOALAN 1 : Kenaikan harga bahan api di pasaran dunia telah menyebabkan berlakunya inflasi di Malaysia. Walau bagaimanapun terdapat juga faktor lain yang turut mempengaruhi fenomena tersebut. Jelaskan.

MAJLIS RESTU ILMU STPM

Majlis Restu Ilmu Sekolah Tinggi Kluang Slideshow: Pok’s trip to Kluang was created with TripAdvisor TripWow!