2.10.12

GERAK GEMPUR 1 STPM BAHARU (B)

Bahagian B (15 markah)

1. Berikan empat ciri asas sebuah negara yang berdaulat?
a) mempunyai penduduk yang tetap
b) mempunyai sempadan yang jelas
c) ditadbir atau diperintah oleh sebuah kerajaan yang berdaulat
d) mempunyai hubungan dengan negara luar

2. Perkara 159 dan 161E, Perlembagaan Malaysia menyatakan Perlembagaan boleh dipinda. Nyatakan empat cara pindaan Perlembagaan.
a) mendapat pungutan suara majoriti biasa Majlis Parlimen
b) mendapat suara dua pertiga Majlis Parlimen
c) mendapat suara dua pertiga Majlis Parlimen dan mendapat keizinan daripada Majlis Raja-raja
d) Perkara yg menyentuh Sabah dan Sarawak memerlukan pungutan suara dua pertiga Majlis Parlimen dan persetujuan Yang di-Pertua Negeri

3. Nyatakan tiga tugas Penyimpan Mohor Besar Raja-raja.
a) merupakan setiausaha MRR
b) mengesahkan semua keputusan MRR
c) mengumumkan keputusan MRR, tarikh berpuasa dan tarikh hari raya

4. Berikan empat syarat untuk layak menjadi ahli Dewan Negara.
a) warganegara Malaysia
b) umur tidak kurang dari 30 tahun
c) waras fikiran
d) bukan seorang muflis
e) tidak mempunyai rekod jenayah
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

MAJLIS RESTU ILMU STPM

Majlis Restu Ilmu Sekolah Tinggi Kluang Slideshow: Pok’s trip to Kluang was created with TripAdvisor TripWow!